O nas

Towarzystwo Ekologiczne Puszczy PyzdrskiejTowarzystwo Ekologiczne Puszczy Pyzdrskiej to Stowarzyszenie Ekologiczne, którego celem jest szeroko pojęta Ekologia.

Skupiamy się między innymi na ochronie środowiska, ochronie krajobrazu, ochronie naturalnych ekosystemów Puszczy Pyzdrskiej, oraz siedlisk fauny i flory, a także ochronie zabytków i kształtowaniu wśród miejscowej ludności Świadomości Ekologicznej, i Społeczeństwa Obywatelskiego.

Cele te realizujemy organizując różnorakie akcje na rzecz środowiska, a także uświadamiając mieszkańców o potrzebie ich aktywnego udziału w życiu swojej miejscowości jak i całej gminy, uczestnictwa w akcjach środowiskowych, oraz o konieczności dbania o środowisko naturalne.

Ambicją naszego Stowarzyszenia jest zachowanie małych lokalnych ekosystemów w stanie jak najmniej zmienionym działalnością człowieka, zaś obszarem działania są głównie tereny Gminy Blizanów oraz przyległych, zlokalizowanych na terenach dawnej Puszczy Pyzdrskiej.