O nas

Towarzystwo Ekologiczne Puszczy PyzdrskiejTowarzystwo Ekologiczne Puszczy Pyzdrskiej to Stowarzyszenie Ekologiczne, którego celem jest szeroko pojęta Ekologia.

Skupiamy się między innymi na ochronie środowiska, ochronie krajobrazu, ochronie naturalnych ekosystemów Puszczy Pyzdrskiej, oraz siedlisk fauny i flory, a także ochronie zabytków i kształtowaniu wśród miejscowej ludności Świadomości Ekologicznej, i Społeczeństwa Obywatelskiego.

Cele te realizujemy organizując różnorakie akcje na rzecz środowiska, a także uświadamiając mieszkańców o potrzebie ich aktywnego udziału w życiu swojej miejscowości jak i całej gminy, uczestnictwa w akcjach środowiskowych, oraz o konieczności dbania o środowisko naturalne.

Ambicją naszego Stowarzyszenia jest zachowanie małych lokalnych ekosystemów w stanie jak najmniej zmienionym działalnością człowieka, zaś obszarem działania są głównie tereny Gminy Blizanów oraz przyległych, zlokalizowanych na terenach dawnej Puszczy Pyzdrskiej.

Towarzystwo Ekologiczne Puszczy Pyzdrskiej nie jest finansowane z zewnątrz. Wszystkie wydatki, między innymi na domeny internetowe, serwer, pisma, materiały biurowe, prawników, itp. pochodzą z prywatnych środków członków założycieli i stanowią spore obciążenie finansowe.
Zwracamy się więc z prośbą do wszystkich którym leży na sercu działalność naszego Stowarzyszenia o przekazywanie dobrowolnych datków na numer konta podany w zakładce KONTAKT.
Wszystkim darczyńcom z góry dziękujemy i obiecujemy wykorzystywać te środki wyłącznie do celów bieżącej działalności wskazanych powyżej, oraz do realizacji akcji ekologicznych.