Kontakt

We wszystkich sprawach preferujemy kontakt za pośrednictwem poczty E-mail lub tradycyjnej, a w sprawach nie cierpiących zwłoki, w szczególności dotyczących Gminy Blizanów można kontaktować się telefonicznie.

Towarzystwo Ekologiczne Puszczy Pyzdrskiej
Brudzew 41
62-814 Blizanów
NIP: 9680998567
REGON: 386282249
Web: puszczapyzdrska.org
E-mail: kontakt@puszczapyzdrska.org
Tel: +48 665 10 60 55