Kontakt

We wszystkich sprawach preferujemy kontakt za pośrednictwem poczty E-mail lub tradycyjnej, a w sprawach nie cierpiących zwłoki, w szczególności dotyczących Gminy Blizanów można kontaktować się telefonicznie.

Towarzystwo Ekologiczne Puszczy Pyzdrskiej
Brudzew 41
62-814 Blizanów
NIP: 9680998567
REGON: 386282249
NR KONTA: 10 2530 0008 2003 1068 0522 0001
Web: puszczapyzdrska.org
E-mail: kontakt@puszczapyzdrska.org
Tel: +48 665 10 60 55